Hur företagslån påverkar miljön

Många företag vill expandera mot nya mål. Framtiden är global och det gäller att vara på hugget om man vill hänga med i utvecklingen. Förr i tiden var den nationella marknaden den enda möjliga vägen framåt. Det

Intressanta myter runt CBD

Det pratas mycket om CBD. Och andra produkter från hampan. Men just CBD är extra intressant, för det handlar om tillskott som inte ger rus av något slag. De innehåller inte det ämne som cannabis är känt

Häng med i utvecklingen och sätt smarta mål

Det finns olika sätt att jobba på. För inte så länge sedan var det vissa metoder som fungerade allra bäst. De flesta följde dem och upplevde hur de gick framåt. Men idag har metoderna förändrats, och det

Vad är framtiden för arbetsrätt?

Det finns många lagar som reglerar arbetslivet. Både arbetstagare och de som är anställda har sina rättigheter väl uttryckta i lagen. Även vilka skyldigheter som båda parter måste respektera. En del saker är väl kända och inte

Att vara entreprenör i dagens samhälle

Det finns ett antal olika definitioner på vad en entreprenör är. En del anser att det beskriver en företagsam person, medan andra direkt tänker på någon som jobbar självständigt. Att vara entreprenör kan också innebära att du