När det handlar om att förstå alla vinklingar om vad folk tycker och tänker, varför saker sker och hur det egentligen tas beslut om olika ärenden på regeringsnivå kan detta vara ett mycket avancerat kapitel. Många av